mapa

Mapa obejmuje obszar mało popularnego i rzadko odwiedzanego zakątka Polski. Zasięg mapy wyznaczają: Dębowiec na północy, Gładyszów na zachodzie, Nizna Polianka na południu i Zyndranowa na wschodzie.
Magurski Park Narodowy to idealne miejsce dla osób, które chcą odpocząć na łonie dzikiej przyrody z dala od natłoku turystów. Park zajmuje fragment Beskidu Niskiego o najbardziej typowym dla tego pasma krajobrazie gór niskich i średnich. Ochroną objęto tu pasmo Magury Wątkowskiej i tereny leżące na południe i południowy wschód od niego. Osią Parku, dzielącą go na część północną i południową jest rzeka Wisłoka.

 

 

Kliknij na poniższą mapę, aby zobaczyć jej całość.

Zasięg mapy:


Zapraszamy do oglądania pozostałych map: