Tundra

Poszukujemy

W tym roku organizujemy wyprawę za koło podbiegunowe do Hammastunturi Wilderness Area w Finlandii.

Poszukujemy chętnych, niekonfliktowych, posiadających stosowne doświadczenie osób do udziału w wyprawie.

Wstępny plan wyprawy

  1. Ustalony termin to koniec czerwca 2017 r.
  2. Pierwsze 1,5 dnia zajmą nam dotarcie na miejsce (samolot do Ivalo z przesiadką w Helsinkach) + zakupy gazu + dojazd do Hammastunturi Wilderness Area.
  3. Kolejne 6 dni to marsz przed siebie zgodnie z ustalonymi założeniami. Po drodze będziemy mieli możliwość obcowania z przyrodą, zaznać spokoju pustych terenów, do tego będziemy się przeprawiać przez rzeki i potoki.
  4. Ostatnie 2 dni to czas na powrót z przesiadką w Helsinkach. Podczas przebywania w terenie planowane jest codzienne wyruszanie w trasę koło godziny 9:00 i poruszanie się w terenie do późnych godzin popołudniowych. Po drodze planowane są postoje w miarę pięknych „okoliczności” przyrody oraz potrzeby osiągnięcia celu danego dnia.

Podczas wyprawy przejdziemy ok. 90-100 km w dziewiczym terenie. Orientacyjną trasę przedstawiono pod niniejszym linkiem: Szacunek Trasy 2017 (do otwarcia programem Google Earth).

Trasa zapewne ulegnie lekkim korektom w zakresie pozwalającym na lepsze wpisanie się teren i czas, który będziemy mieli do zagospodarowania. Jak również może ulec zmianie już na miejscu w związku z zastanymi warunkami terenowymi w tym atmosferycznymi – znając realia terenu rzekłbym, że to na pewno nastąpi. Została ona tak skalkulowana, aby dzienne przejścia oscylowały w okolicach 10-15 km. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że tamtejsze 10-15 km to nasze 15-20 km z uwagi na trudność terenu (teren podmokły, czasem trzeba się przedzierać przez krzaki, lub szukać przejścia wśród wąwozów, potoków lub rzek…).

Teren w którym będziemy się poruszać będzie często podmokły oraz trzeba się liczyć z opadami deszczu co dodatkowo “nawodni teren”.

Zapraszam do oglądnięcia mojego filmu z ubiegłorocznego wyjazdu do Parku Narodowego Lemmenjoki, gdzie można zobaczyć z jakimi warunkami terenowymi będzie można się spotkać (zwracam uwagę, że nie kręciłem filmów podczas deszczu 🙂 i w trudnych warunkach). Analiza sprzętu jaki biorę na wyjazdy może pomóc w określeniu niezbędnych potrzeb sprzętowych (należy mieć na uwadze, że potrzeby komfortu dla każdej z osób mogą być różne). Z drugiej strony trzeba dążyć do minimalizacji sprzętu.

Główne założenia wyprawy

UWAGA TO NIE JEST WYJAZD KOMERCYJNY !

Z uwagi na to, że nie jest to wyjazd komercyjny, każdy odpowiada za siebie.

Każdy z osobna kupuje sobie bilet na samolot oraz ponosi wszelkie inne opłaty tj. koszty typu busy, gaz itp. Do tego pomimo, iż idziemy w grupie, każdy odpowiada za siebie, swoje bezpieczeństwo i musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie (uwaga – w ubezpieczeniu konieczne zapisy dotyczące działania poza kołem podbiegunowym + rozbudowane ratownictwo).

W czasie trwania wyprawy nie ma możliwości odłączania się od grupy z uwagi na poruszanie się w terenie dzikim, gdzie nie wszędzie jest zasięg telefonów GSM. Dodatkowo w wypadku poruszania się w gęstej tajdze – 50 m odległości może oznaczać stracenie grupy z widoku z uwagi na gęstość poszycia leśnego. Tempo całej grupy dostosowywane jest do wszystkich członków wyjazdu co oczywiście oznacza, iż poszczególni członkowie grupy nie mogą się rozciągać i rozchodzić na większe odległości. Każdego dnia jest do wykonania plan niezależnie od pogody.

Podczas wyprawy wszystko niesiemy na plecach, możliwe zakupy tylko w drugi dzień wyprawy w Saarileska, zaraz po wylądowaniu, później już nie będzie takiej możliwości, aż do przed ostatniego dnia.   Przez około tydzień nie będzie dostępu do elektryczności, a bieżąca woda i codzienna toaleta będzie w potoku lub jeziorze.

Zasady bytowania w “Hammastunturi Wilderness Area” opisane są pod tym adresem: https://www.nationalparks.fi/en/hammastunturi   Osoby jadące na wyprawę zobowiązują się do przestrzegania miejscowych przepisów prawa, nie niszczenia przyrody oraz wpływania na nią w jak najmniejszy sposób. Dlatego też należy przemyśleć sobie w jaki sposób będzie przenoszone np: wyżywienie i w jakie będzie generowało to śmieci. Wszelkie śmieci zabieramy z terenu ze sobą. Niedopuszczalnym jest porzucanie czegokolwiek w terenie oraz niszczenie przyrody – wszelkie tego typu pomysły będą piętnowane.   Hammastunturi Wilderness Area po naszej wizycie ma wyglądać tak jak by nas tam nie było.

Wszystkie zbędne rzeczy wyrzucimy dopiero w rejonie lotniska do koszy na śmieci (w tym butle gazowe – nie zużyty gaz będzie wymagał spuszczenia).

Przewidywane są noclegi w tylko w namiotach w lesie oczywiście zgodnie z prawem tego terenu.

Palenie ognisk tylko w jeśli nie będzie wydanego zakazu z powodu zagrożenia pożarowego. Stosujemy się do wszystkich wytycznych “Hammastunturi Wilderness Area” w każdym zakresie i chronimy przyrodę.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do czynnego udziału podczas w wyprawy we wszystkich czynnościach obozowych w tym pomocy sobie nawzajem.

Każdy musi mieć niezbędne doświadczenie i ekwipunek do poruszania się w trudnym terenie w tym namiot, nie przemakalne ubranie i buty (teren jest podmokły, potrafi naprawdę lać, a może nie być miejsca na jego suszenie).

Pogoda raczej chłodna 5-15 stopni + możliwe deszcze. Statystyka pogodowa dla tego rejonu dostępna pod adresem: Statystyka pogodowa dla rejonu Saarileska.

Niezbędne jest doświadczenie turystyczne i biwakowe. Najlepiej uczestnictwo w podobnych wyjazdach.

W razie zainteresowania oraz pytań proszę o kontakt za pomocą formularza poniżej. Proszę o opisanie wieku oraz doświadczenia w tego typu turystyce i biwakowaniu.

Służę pomocą w kwestii dzielenia się doświadczeniem w tego typu wyjazdach.